Blog

Daha Fazla

Tez Nedir?

Tez, (ya da diğer bir ifadeyle araştırma, akıl yürütme, raporlama yapma) belirli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgilerle de mantıksal olarak çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir. Tez çalışması yapıldıktan sonra intihal işleminden yani kaynak gösterilmeyen buluş ve düşüncelerin özgün olup olmadığının kontrolünden geçmesi gerekir. Bundan sonra tez savunması yapılabilir. Bununla da, lisans derecesi veya yüksek lisans diploması ve derecesine sahip olunur. Tezin amacı;…